Licznik prądu – czym jest?, jak działa?

0 Comments
licznik prądu

Nieodłączną część każdej elektrycznej instalacji w gospodarstwach domowych, stanowi licznik prądu. Odpowiada on za rejestrowanie ilości energii elektrycznej, która dostarczana jest do naszego domu. Jeśli jesteśmy klientami indywidualnymi, nie powinniśmy ponosić jakichkolwiek opłat za montaż takiego licznika. Czym jest i jak działa licznik energii elektrycznej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej. 

Licznik energii elektrycznej – co mierzy?

Licznik energii elektrycznej jest obowiązkową częścią każdej elektrycznej instalacji, bez względu na to, czy będzie to budynek mieszkalny czy też przemysłowy. Zwykle montuje się go na ścianie. W budynkach jednorodzinnych, celem ułatwienia pracownikom z zakładów energetycznych przeprowadzenia kontroli okresowych, doszło do wykształcenia praktyki instalacji urządzeń w linii ogrodzeń posesji. 

Liczniki energii elektrycznej służą do pomiarów ilości przepływającej energii elektrycznej. Ich wskazania są podstawą do rozliczeń dostawców energii z ich odbiorcami i określania wysokości rachunków za prąd. Podstawowa zatem funkcja liczników, to monitorowanie ilości zużywanej energii. 

licznik prądu

Jak odczytywać dane z licznika?

Na podstawie danych z liczników elektrycznych, wystawiane są rachunki za prąd. Dlatego powinniśmy nauczyć się samodzielnego odczytywania poprawnych danych w nich zawartych. Dla liczników indukcyjnych, konieczne będzie podawanie wyświetlanych liczb przy pominięciu zer na przodzie w pełnych kilowatogodzinach. W wypadku, kiedy do czynienia mamy z licznikiem elektronicznym, żeby dokładnie odczytać zawarte na nim dane, musimy dokonać zapoznania z kodem OBIS, który zwykle wyświetla się w górnym lewym rogu naszego licznika. Szerszy opis oraz film instruktażowy dotyczący odczytywania licznika można znaleźć tutaj.

Jak zamontować licznik energii elektrycznej? 

Za zamontowanie licznika energii elektrycznej odpowiedzialny jest dystrybutor energii. Przeprowadza się go po technicznym odbiorze przeprowadzonej elektrycznej instalacji. Liczniki prądu powinny mieć dwie plomby. Jedną plombę powinien założyć pracownik zakładu energetycznego, żeby nie było możliwości przełączeń przy pominięciu licznika. Drugą zaś powinien założyć Główny Urząd Miar w roli gwarancji sprawnego działania danego licznika.