Jak wygląda sondowanie?

0 Comments

Sonda dynamiczna służy do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, natomiast sonda CPTU w bardzo precyzyjny sposób pozwala na ocenę profilu wgłębnego oraz stanu zalegających w podłożu gruntów i jest to jedna z najnowocześniejszych obecnie metod w Polsce, jeśli chodzi o badanie gruntów. Na czym polega sondowanie?

Jak działają sondy?

sonda statyczna CPTUSondy dynamiczne są wykorzystywane dokładnie w badanym miejscu do wyznaczenia stopnia zagęszczenia gruntu, co pozwala na pozyskanie informacji odnoście wytrzymałości badanych gruntów oraz stopnia jego odkształcalności. Działanie tego typu urządzenia polega na wbiciu sondy dynamicznej i wykonaniu pomiarów oporu wyznaczonego gruntu. Dzięki temu można uniknąć zapadania się gruntów oraz pękania ścian.

Sonda CPTU wyposażona jest w stożek elektryczny z licznymi czujnikami oraz oprzyrządowaniem komputerowym, które rejestrują opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, a nawet odchylenie żerdzi od pionu. Sonda CPTU w celu wykonania pomiarów jest rozstawiana na punkcie badawczym, po czym następuje kotwienie sondy. Kotwy gwarantują odpowiednie przymocowanie do podłoża, dzięki czemu można przeprowadzać badania na wymaganej głębokości. Należy pamiętać, że kotwy nie mogą się wkręcać w grunt, aby nie naruszyć jego struktury.