Nowoczesne badanie sondą CPT

sonda cptSonda CPT – w wolnym tłumaczeniu – Cone Penetration Test – umożliwia zebranie danych geotechnicznych dzięki pomiarowi oporu pod podstawą, jak również wzdłuż stożka, który wciskany jest w grunt. Są to dwa parametry, które mierzy się dzięki stożkowi mechanicznemu Begemanna.

Podczas badań za pomocą sondy CPT można uzyskać dane, takie jak m.in. rodzaj gruntu czy również stopień zagęszczenia ziemi sypkiej.

Obecnie w celu uzyskania danych używa się sondy statycznej CPT, która jest najdokładniejszym narzędziem współczesnych. W grunt wciska się ze stałą prędkością pionowo stożek, który co jedną sekundę mierzy opór stożka w MPa. Siła ta wynosi – w zależności od rodzaju sondy – 50,100, 150 oraz 200 kN.

Sonda CPT używana jest między innymi, gdy na nieznanym terenie planowana jest budowa domów, bądź też dróg i autostrad. Zarejestrowane dane pomagają sprawdzić, czy ów ziemia jest idealna na zagospodarowanie oraz oblicza występujące prawdopodobieństwo problemów, które mogą wystąpić, takich jak osunięcie się gruntu.

Istnieją także sondy CPTU dokumentujące badania podłoża gruntowego.

Sondy używa się także, gdy ziemię chce się zagospodarować pod plantację. Wówczas sprawdza się, czy grunt jest właściwy i nadaje się do uprawiania owoców, warzyw i tym podobne. Sonda CPT daje bardzo dokładne wyniki.

Jak pielęgnować okna drewniane?

Okna drewniane bardzo dobrze wyglądają i pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Jednak by przez kilka lat pozostawały w dobrym stanie należy o nie odpowiednio zadbać. Jak czyścić okna drewniane? Jakiej wymagają pielęgnacji?

Okno drewnianeOkna drewniane, tak jak wszystkie inne wymagają regularnego czyszczenia. Najlepiej w tym celu wykorzystać płyn do mycia naczyń. Jest on bowiem bezpieczniejszy od płynów do mycia szyb, ponieważ większość z nich zawiera amoniak. Związek ten nie jest dobry dla drewnianych ram, gdyż może powodować uszkodzenie pokrywającego je lakieru. W przypadku drewnianych okien najlepiej myć szyby i ramy osobnymi płynami.

Samo czyszczenie nie wystarczy, by zachować okna w idealnym stanie. Wymagają one bowiem odpowiedniej konserwacji. W przypadku okien drewnianych warto zastosować mleczko konserwujące lub pastę do czyszczenia drewna. Środki te stosujemy po oczyszczeniu ram z kurzu i innych zabrudzeń. Pamiętajmy, by robić to wyłącznie w dobrych warunkach atmosferycznych.  Zbyt mocne słońce, mróz czy wilgotne powietrze nie sprzyjają oczyszczaniu ani konserwacji drewnianych ram okiennych. Regularnie należy sprawdzać również stan farby i lakieru. Może się zdarzyć, że okna będą wymagały pomalowania. Nie trzeba się tego obawiać, ponieważ istnieją emulsje przeznaczone właśnie do drewnianych okien. Kontrolę najlepiej przeprowadzać przed zimą i po jej zakończeniu.