Taryfa G11 – co ją wyróżnia?

0 Comments

Prąd to w dzisiejszych czasach najważniejsza zdobycz cywilizacji, bez której nie potrafilibyśmy normalnie funkcjonować. Z energii elektrycznej korzysta niemal każdy. Wiąże się to z opłatami, które należy uiścić dostawcy energii elektrycznej. Jak w każdej dziedzinie, tak i w przypadku prądu, chcemy żeby wysokość należnej stawki była możliwie jak najniższa. Oszczędności można poczynić na wiele sposobów. Jednym z najważniejszych jest wybór odpowiedniego pakietu. Sprawdźmy, czym jest taryfa G11.

Czym jest taryfa G11?

O pojęciu taryfy w branży energetycznej możemy mówić jako swego rodzaju umowy zawieranej miedzy sprzedawcą energii elektrycznej, a jej nabywcą, czyli klientem końcowym. To swoisty pakiet, który zawiera dokładne ustalenia dotyczące zasad korzystania z prądu oraz naliczania opłat za świadczoną usługę. Litera „G” w nazwie taryfy oznacza, że jest ona głównie przeznaczona dla gospodarstw domowych, a zatem dla odbiorcy prywatnego, choć jej klientami bywają także inne podmioty, jak np. akademiki, plebanie, domy dziecka, instytucje administracji dyplomatycznej czy klasztory. To, co wyróżnia tę taryfę i stanowi jej główną cechę, to przyłączenie do sieci niskiego napięcia. Taryfa G11 to jeden z kilku możliwych wariantów korzystania z dostaw energii elektrycznej. Ma ona charakter jednostrefowy.

Co ją wyróżnia?

Jak zostało już powiedziane, taryfa G11 oznacza korzystanie z dostaw prądu pochodzących z przyłączenia do linii niskiego napięcia. Jest to taryfa o charakterze jednostrefowym, którą wyróżniają jednakowe stawki za prąd, które obowiązują przez całą dobę. Fakt ten czyni ten rodzaj pakietu ofertą uniwersalną. Wysokość stawki w tej taryfie jest ustalana urzędowo, co oznacza, że określa ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość opłat regulowana jest raz w roku. Obecnie, jest to jedyna taryfa energetyczna dostępna na rynku, w której wysokość stawki ustalana jest przez urząd, jednocześnie jest to najbardziej powszechna taryfa, z której korzysta ponad dziesięć milionów odbiorców.