Pomiary na próbkach NNS to za mało!

0 Comments

statyczna sonda typu CPTUNie zawsze w czasie robót ziemnych czy konstrukcji wykonywanych na dużą skalę można liczyć na to, ze grunt będzie chciał bez najmniejszego protestu współpracować z ekipą budowlaną. Największym problemem jest sytuacja, kiedy mamy duże różnice w ukształtowaniu terenu i nie możemy mieć pewności, że jego właściwości w jednym miejscu pokrywają się z właściwościami w innym miejscu.

Do badania jakości terenu, na którym stosowane są prace, najczęściej wykorzystuje się specjalne próbki NNS, czyli próbki o nienaruszonej strukturze, które po dość kłopotliwym pobraniu przesyłane są do specjalnych laboratoriów. Działanie przy ich wykorzystaniu potrafi być drogą przez mękę. Sondy statyczne CPT oraz sondy CPTU są tutaj prawdziwą rewolucją.

Najważniejsze jest to, że sonda statyczna cpt, tak samo zresztą jak sonda statyczna CPTU, jest w stanie pracować w sposób ciągły. Nie ma tutaj najmniejszej potrzeby, by pobierana była jakakolwiek próbka. Wystarczy tylko, by urządzenie zostało dostarczone na miejsce i bezpiecznie rozstawione w punkcie, którego właściwości nas interesują. Najczęściej oczywiście będzie to dużo różnych miejsc, ponieważ badania spoistości gruntu najbardziej użyteczne są w miejscach, gdzie mamy do czynienia z glebą nawet nie koniecznie niskiej jakości, ale o jakości nie dającej się miejscowo przewidzieć.