Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w przypadku taryfy C, A i B

0 Comments

Odkąd możliwe stało się zmienienie dotychczasowego dostawcy prądu i to bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ten krok. Dzięki temu możliwe jest bowiem zredukowanie rachunków za energię elektryczną, co w skali roku wiąże się z niemałymi oszczędnościami. Chociaż w przypadku małej firmy zmiana nie zawsze będzie jakaś drastyczna, to jednak duże przedsiębiorstwo może odnotować spore oszczędności, co odbije się korzystnie na firmowym budżecie. Podczas zmiany dostawcy prądu pojawia się jednak pewna kwestia dotycząca liczników. Czasami bowiem konieczna jest modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, co niestety może wiązać się ze sporymi nakładami finansowymi. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej w przypadku taryfy C

Właściciele niewielkich przedsiębiorstw korzystających z taryfy energii C nie muszą martwić się koniecznością modernizacji układów pomiarowych na własny koszt. Nie są oni bowiem właścicielami liczników ze względu na to, że nie są podłączeni do sieci niskiego napięcia. Właścicielem licznika jest dystrybutor prądu, dlatego też to on musi zająć się we własnym zakresie modernizacją układów pomiarowych. Nie ma też znaczenie to, czy przedsiębiorca korzysta z taryfy jedno- czy też dwustrefowej. W obu tych przypadkach to dystrybutor prądu poniesie koszty związane z wymianą układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Konieczność dostosowania liczników w przypadku dużych przedsiębiorstw

Zmiana dostawcy prądu w przypadku małej firmy nie wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością poniesienia kosztów związanych z modernizacją układów pomiarowo-rozliczeniowych z własnej kieszeni. Inaczej jednak wygląda to w przypadku dużych firm korzystających z taryfy energii A lub B. Tutaj już niestety wszelkimi kosztami związanymi z instalacją, dostosowaniem i wymianą liczników zostaje obarczony przedsiębiorca. Trzeba wobec tego dobrze zastanowić się nad tym, czy zmiana dostawcy prądu będzie w ich przypadku rzeczywiście opłacalnym rozwiązaniem. Dostosowanie liczników we własnym zakresie może bowiem wiązać się z kosztami liczonymi w dziesiątkach czy nawet w setkach tysięcy złotych.