Jakie obowiązki ciążą na dostawcy energii?

0 Comments

Działalność gospodarcza polegająca na dostawie prądu jest niezwykle ważnym i odpowiedzialnym wyzwaniem, przed jakim stają dostawcy energii. Od ciągłości dostaw zależy prawidłowe funkcjonowanie wielu placówek, a także gospodarstw domowych. Żeby móc świadczyć takie usługi, należy otrzymać koncesję, która stanowi pewien rodzaj gwarancji niezawodności podmiotu. Każdy dostawca energii musi bowiem spełnić szereg wymogów prawnych, które wpływają na profesjonalizm firmy . Sprawdźmy, jakie obowiązki ciążą na dostawcy energii, który uzyskał koncesję.

Skuteczne zaopatrywanie – podstawowy obowiązek

Podstawowym obowiązkiem, jaki muszą spełnić wszyscy dostawcy jest zapewnienie skutecznego zaopatrywania w energię elektryczną. Obowiązkiem przedsiębiorstw jest zabezpieczenie wszelkich parametrów technicznych, tak, by dostawa miała charakter ciągły i była nieprzerwana. Dostawcy energii świadczą usługi zarówno dla firm, urzędów, placówek pożyteczności publicznej, jak i osób prywatnych i indywidualnych gospodarstw.

Parametry techniczne – pozostałe obowiązki

Ustawa reguluje sposób zapewniania energii, do jakiego zobowiązuje się dostawca. Wymóg prawny dotyczy nie tylko ciągłości dostawy, ale również jakości dobra, jakie dany podmiot dostarcza. Odbiorca końcowy musi uzyskać prąd o określonej mocy i wielkości napięcia. Obowiązek ten ma charakter obligatoryjny, za jego niedopełnienie klient może otrzymać stosowne bonifikaty, jakie usługodawca powinien zapewnić. Dostawca zobowiązuje się również do całodobowej obsługi swojego klienta w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących dostawy elektrycznej. Na usługodawcy ciąży obowiązek natychmiastowego usuwania zakłóceń i awarii, które wpływają na ciągłość dostawy prądu. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą energii elektrycznej ma prawo do świadomej przerwy w przesyle spowodowanej koniecznością modernizacji sieci, jednak zobligowane jest do wcześniejszego poinformowania klienta i określenia dokładnego czasu, w jakim ta przerwa nastąpi oraz kiedy dostawa zostanie wznowiona.