Jak bezpiecznie transportować olej wrzecionowy?

0 Comments
olej wrzecionowy

Do poprawnej pracy obrabiarki alfanumerycznej konieczne jest zastosowanie specjalnego oleju. Jest nim – zoptymalizowany pod względem lepkości – olej wrzecionowy, który zmniejsza tarcie, ogranicza wydzielanie ciepła i co najważniejsze – zapewnia długotrwałą pracę maszyny pracującej z dużymi prędkościami obrotowymi.

Plastikowy pojemnik

Olej wrzecionowy należy przewozić w odpowiednich, plastikowych pojemnikach, które powinno się przechowywać w specjalnych, przeznaczonych do tego celu pudłach tekturowych. Oczywiście karton zawierający ów produkt powinien być jak najlepiej oznakowany, gdyż zawarte w oleju substancje czynne mogą poważnie zaszkodzić środowisku. Pojemnik wykorzystywany do przewozu oleju wrzecionowego powinien być również zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV, gdyż w przeciwnym razie może on utracić swoje zdolności smarujące.

Produkt ropopochodny

Co ważne, olej wrzecionowy powinien być przechowywany zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa dotyczącymi produktów ropopochodnych. Oznacza to, że trzeba go traktować jako substancję łatwopalną, a nawet – w niektórych sytuacjach – zdolną do wybuchu. Na niekorzyść oleju przemawia przede wszystkim to, że tylko część z niego może ulegać rozłożeniu za pomocą naturalnych procesów chemicznego i biologicznego rozkładu w otoczeniu (szczegóły tutaj).

olej wrzecionowy

Podsumowując, olej wrzecionowy to produkt o zaskakujących możliwościach. Mimo to, jest on dość szkodliwy dla otoczenia, dlatego należy go przewozić w odpowiednio zabezpieczonych, wytrzymałych i szczelnych pojemnikach.