Fertygacja, lepsze i szybsze nawożenie roślin

0 Comments

Podstawową rolą fertygacji jest połączenie nawadniania roślin z ich odżywianiem. Wszystko opiera się na konkretnych systemach nawadniania. Dzięki ich pomocy, przy użyciu określonych nawozów i mieszanek, można z doskonałym skutkiem pielęgnować wszelkiego rodzaju warzywa i rośliny.

Gdzie jest wykorzystywana fertygacja?

Fertygacja jest bardzo znanym i powszechnym sposobem nawożenia roślin. Metoda ta jest wykorzystywana przy uprawach roślin na podłożach inertnych, jak i upraw ogrodniczych pod osłonami. Sposób ten sprawdza się także w uprawie warzyw polowych, plantacji sadowniczych czy szkółek roślin ozdobnych. Może być zastosowana wszędzie tam, gdzie stosuje się odpowiednie systemy nawadniania. Jej najlepszy skutek gwarantuje ciągłe analizowanie wody i podłoża, miejsca roślin, które mają być poddawane fertygacji.

Jakie są warunki jej stosowania?

Fertygacja (https://ogrodniczy.com/fertygacja) może być stosowana tam, gdzie są zainstalowano odpowiednie systemy nawadniania. Dodatkowo bardzo ważne jest dobranie pasującego rodzaju nawozu, który musi rozpuszczać się w wodzie. Dobrze też jest, aby wykorzystywana woda nie była zbyt twarda, ani za bardzo uzdatniona. Spełniając takie warunki, proces fertygacji będzie doskonałą pielęgnacją dla danych roślin. Istnieje także możliwość nawożenia w ten sposób roślin doniczkowych, pokojowych. Jednak w tym przypadku będzie to podlewanie ręczne przygotowanym roztworem.

Dlaczego wybrać fertygację?

Dzisiaj uważa się, że ten sposób nawożenia jest bardziej wydajny, ekonomiczny i znacznie lepszy niż sposób tradycyjny. Wymaga mniejszych nakładów pracy, ponieważ prowadzony jest metodami zautomatyzowanymi. W tym przypadku wszystko jest pod kontrolą, a najważniejsze jest prowadzenie analiz wody i danego podłoża. Na bazie tych informacji można wywnioskować, jakie odżywki podawać trzeba konkretnym roślinom oraz w jakich ilościach.

Stosując fertygację otrzymuje się bardzo dobre wzrosty roślin. Idealne są też wszelkiego rodzaju ich plony. Sposób ten można wykorzystać także w domu, podlewając rozwodnionym nawozem rośliny ręcznie.