Energia słoneczna a kolektory i panele słoneczne

0 Comments

O odnawialnych źródłach energii mówi się coraz więcej także w Polsce. Rośnie również zainteresowanie kolektorami i panelami słonecznymi. W przypadku pierwszych energia cieplna przekazywana jest dzięki czynnikowi roboczemu, a w panelach fotowoltaicznych prąd wytwarzany jest pod wpływem promieniowania słonecznego. Czym jeszcze różnią się kolektory od paneli?

Energia słoneczna a kolektory i panele słoneczne

Energia słoneczna, dzięki kolektorom słonecznym jest konwertowana na ciepło, które można potem wykorzystać do ogrzewania budynków czy też do podgrzania wody użytkowej. Najistotniejszym elementem w kolektorze jest absorber, w którym to właśnie pochłaniane są promienie słoneczne, w wyniku czego dochodzi do wzrostu jego temperatury. Na sprawność kolektorów słonecznych wpływają: temperatura otoczenia i nośnika odprowadzającego ciepło od absorbera oraz natężenie promieniowania słonecznego, przewodność cieplna elementów składających się na kolektor i wymiana ciepła w zakresie fal podczerwonych. Wyróżnia się kolektory płaskie, próżniowe i skupiające.

Jeśli chodzi zaś o panele fotowoltaiczne, to w ich przypadku promieniowanie słoneczne konwersowane jest na prąd stały. Sam panel składa się z ogniw fotowoltaicznych, a każde z tych ogniw stanowi krzemową płytkę półprzewodnikową. Dzięki podłączeniu do ogniw urządzeń pobierających energię możliwe jest powstanie przepływu prądu elektrycznego. Panele fotowoltaiczne dzielą się na monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Fotowoltaiczne panele monokrystaliczne i polikrystaliczne

Panele fotowoltaiczne typu monokrystalicznego zbudowane są z ogniw, do produkcji których sięgnięto po monokryształ krzemu. Charakteryzują się one ciemnoniebieską barwą lub kolorem czarnym. Od paneli polikrystalicznych różnią się także kształtem. Te monokrystaliczne mają najczęściej zaokrąglone boki. Na ich korzyść przemawia to, że cechują się one największą sprawnością spośród wszystkich innych modułów. Minusem jest jednak największy temperaturowy współczynnik mocy. Z kolei ogniwa polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych zbudowane są z polikrystalicznego krzemu. Mogą one mieć kształt prostokąta lub kwadratu, a ich barwa jest jasnoniebieska. Temperaturowy współczynnik mocy jest w ich przypadku niższy niż modułów monokrystalicznych i są jednocześnie również tańszym od nich rozwiązaniem.