Energia dla firm – taryfy dla małych i średnich przedsiębiorstw

0 Comments
Energia dla firm

Na chwilę obecną, na polskim rynku energetycznym działa około 100 podmiotów, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej. Zarówno firmy, jak i gospodarstwa domowe mogą wybrać zatem podmiot, który – w ich opinii – oferuje najkorzystniejsze warunki umowne.

Taryfy energii elektrycznej dla małych i średnich firm

Energia dla firm jest dopasowana do rozmiaru firmy, a co za tym idzie – ilości zużywanego prądu. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wskazać można taryfy C11 i C12. Ta pierwsza stanowi najbardziej powszechny wybór pośród polskich firm. Jest to taryfa jednostrefowa, która oznacza niezmienną cenę prądu bez względu na godzinę. C11 stanowi szczególnie korzystny wybór dla przedsiębiorstw, które działają o różnych porach i wybór taryfy dwustrefowej jest z ich punktu widzenia po prostu nieopłacalny.

Taryfę C12 można podzielić na C12a i C12b. Pierwsza z nich określa różne stawki dla tzw. godzin szczytowych i poza godzinami szczytu. Druga – wdraża rozróżnienie cenowe pomiędzy dniem a nocą na zbliżonych zasadach co taryfa C12a.

Wyższe zapotrzebowanie energetyczne

Energia dla firm

Zdarza się, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują więcej energii elektrycznej. Dlatego też zaprojektowane zostały taryfy C21 i C22, które są dopasowane do potrzeb podmiotów o mocy umownej przekraczającej 40 kW.

Taryfa C21, podobnie jak C11, jest taryfą jednostrefową. To oznacza, że cena prądu nie zmienia się o różnych porach dnia i stanowi optymalny wybór dla firm korzystających z prądu w różnych godzinach. Taryfy C22 (a i b) działają na tej samej zasadzie co taryfy C11a i C11b.

Taryfa trójstrefowa

Oprócz powyższych, dla małych i średnich firm dostępna jest również taryfa trójstrefowa C23, która dzieli dobę na trzy „strefy”: przedpołudniową, popołudniową i pozostałe godziny. W tym przypadku najwięcej przyjdzie zapłacić za godziny popołudniowe. Oferta ta jest kierowana głównie do przedsiębiorstw, które są w stanie określić swoje zużycie prądu z podziałem na godziny przedpołudniowe i popołudniowe.