Charakterystyka, zakres zastosowania i znaczenie instalacji nowoczesnych czujników propan butan

0 Comments
czujnik propan butan

Przed zakupem czujnika propan butan warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieją czujniki gazu ziemnego i detektory gazu butanowego/propanowego (niektóre modele hybrydowe wykrywają oba). Należy więc wybrać taki rodzaj czujnika, który będzie odpowiadał naszym potrzebom. Co więcej, czujnik propan butan musi mieć idealnie uregulowaną moc alarmową i częstotliwość, dlatego zaleca się zakup produktu posiadającego certyfikat „CE” i gwarancję dostawcy.

Zastosowanie gazu LPG i znaczenie instalacji czujników propan butan


Propan butan jest czasami określany skrótowo jako LPG i ma szeroki zakres zastosowania w różnych branżach. Stanowi paliwo dla silników, są nim zasilane kuchenki gazowe w gospodarstwach domowych i jest stosowany w formie aerozolu w wielu kosmetykach. Propan butan jest najczęściej magazynowany w pojemnikach w postaci cieczy. W wielu pomieszczeniach instaluje się urządzenia grzewcze, kuchenki lub palniki zasilane tym gazem, które są narażone na wycieki. Dlatego tak duże znaczenie ma zastosowanie czujników propan butan. Ze względu na charakter LPG, który jest cięższy od powietrza, czujnik propan butan powinien być zainstalowany na ścianie w monitorowanym pomieszczeniu.

Charakterystyka czujników propan butan


Czujnik propan butan zazwyczaj składa się z sensora i elektronicznego systemu kontrolnego. W nowoczesnych czujnikach propan butan cyfrowy algorytm detekcji gazu i funkcja kompensacji temperatury zapewniają prawidłową pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia i odporność na fałszywe alarmy. Taki czujnik propan butan wykrywa niebezpieczne stężenie propan-butanu w pomieszczeniu powyżej progu 20% dolnej granicy wybuchowości (10% dla alarmu wstępnego) i uruchamia alarm. Dzięki wbudowanemu brzęczykowi i diodzie LED czujnik propan butan może pracować jako samodzielne urządzenie detekcyjno-sygnalizacyjne, ale jest również przeznaczony do pracy w ramach systemu alarmowego. Funkcja autodiagnostyki pozwala na stałe monitorowanie stanu napięcia zasilającego oraz prawidłowej pracy czujnika, co zapewnia niezawodną pracę urządzenia. Przy instalacji czujnika propan butan należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

czujnik propan butan

– wolumen głośności alarmu,

– sposób zasilania urządzenia,

– opcję przycisku „Test”. Opcja przycisku „Test” jest szczególnie ważnym elementem, ponieważ pozwala na sprawdzenie aktywności czujnika propan butan. Wystarczy przytrzymać przycisk przez kilka sekund, aż do usłyszenia alarmu. Przy zakupie czujnika propan butan istotne jest, aby sprawdzić, czy został wykonany zgodnie normą EN50194.