Wiertnice samojezdne w budownictwie

samojezdnaIstnieje ogromna ilość różnego typu wiertnic samojezdnych. W zależności od przedsiębiorstwa, któremu będą służyć, część z nich może być wykorzystywana, przez sektor cywilno-budowniczy, korporacyjno-naftowy, przemysł górniczy, a nawet wojska inżynieryjne. Zwykle wiertnica samojezdna z Rotadril jest potężnej mocy układem wiertniczym, osadzonym w niezwykle sprawnie zbalansowanej konstrukcji. Podwozie tego pojazdu jest zazwyczaj typu gąsienicowego, co doskonale ułatwia temu mechanizmowi poruszanie się w błotnistym, lub piaskowym terenie. Różnice w konstrukcji tych pojazdów wynikają z różnic w terenie, w którym potrzebna będzie ich użycie. Część wierteł bowiem musi robić odwierty głębokie i cieńsze. Inne zaś muszą dać odwiert szeroki o stabilniejszym efekcie.

Jakie jeszcze typy wiertnic dostępne są na rynku rozwiązań przemysłowych?
Wiertła mniejszych gabarytów mogą być używane w infrastrukturze przedsiębiorstwa. Niekiedy dana firma potrzebuje rozwiązań poszerzających jej dotychczasowe możliwości w infrastrukturze. W takim przypadku kompaktowa budowa tego urządzenia daje zwiększone możliwości manewrowe i w mniejszym stopniu upośledza codzienną działalność firmy. Niezależnie od działu gospodarki są to wielokrotnie niezbędne maszyny.