Przepisy BHP a kaski na budowie

0 Comments
Przepisy BHP a kaski na budowie

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Każda osoba pracująca na placu budowy powinna być zawsze wyposażona w odpowiednie nakrycie głowy. Jaka jest zatem rola kasków w budownictwie?

Kaski a przepisy BHP

Zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich warunków BHP jest jednym z najistotniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Informuje o tym art. 207 Kodeksu Pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca musi dostatecznie “chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

W związku z tym musi on zaznajomić każdego pracownika z obowiązującymi przepisami pracy oraz egzekwować ich przestrzeganie. W celu zapoznania pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy należy organizować szkolenia wstępne oraz okresowe.

Kaski a przepisy BHP

Artykuł 237 kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca może dopuścić do do pracy tylko takie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu BHP. Każdy pracownik budowy powinien mieć zawsze zapewnione odpowiednie nakrycie głowy, które będzie chroniło tę część ciała przed ewentualnymi urazami.

Jakie są wykorzystywane kolory kasków na budowie?

Kolorystyka kasków ochronnych na placu budowy jest regulowana przez wewnętrzny regulamin zakładowy. W większości przypadków obowiązujące w tym zakresie standardy są ze sobą mocno zbliżone.

Dziś w poszczególnych sklepach z akcesoriami roboczymi są powszechnie dostępne uniwersalne kolory kasków budowlanych takie jak: biały, czerwony, żółty niebieski, pomarańczowy zielony oraz czarny. Poszczególne kolory określają na jakim stanowisku pracuje dany pracownik oraz jaką pełni funkcję.

Dzięki kolorowym kaskom w znacznym stopniu ułatwione jest rozpoznawanie poszczególnych pracowników na budowie. I co najważniejsze mają oni zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo.