Filtr piaskowy

Filtr ze złożem piaskowym jest rodzajem filtra głębokościowego. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje filtrów do oddzielania cząstek stałych od płynów.

Doskonałe filtry

Filtry powierzchniowe, w których cząstki są wychwytywane na przepuszczalnej powierzchni są bardzo często używane.. Filtry głębokości, w których cząstki są wychwytywane w porowatym materiale cechują się tym, że są naprawdę skuteczne. Ponadto istnieją pasywne i aktywne urządzenia do powodowania separacji ciał stałych, takie jak osadniki, samoczyszczące filtry sitowe, hydrocyklony i wirówki. Istnieje kilka rodzajów filtrów głębokościowych, niektóre wykorzystują materiał włóknisty, a inne wykorzystują materiały ziarniste. Filtry ze złożem piaskowym są przykładem ziarnistego filtra głębokościowego. Filtr piaskowy do basenu cieszy się ogromną popularnością.

Filtr piaskowy do basenu

Filtry ze złożem piaskowym działają poprzez zapewnienie cząstek stałych wielu możliwości wychwycenia na powierzchni ziarna piasku. Gdy płyn przepływa przez porowaty piasek krętą drogą, cząstki zbliżają się do ziaren piasku. Można je przechwycić za pomocą jednego z kilku mechanizmów. Ponadto można zapobiec wychwytywaniu cząstek stałych przez odpychanie ładunku powierzchniowego, jeśli ładunek powierzchniowy piasku ma taki sam znak. Może być to znak dodatni lub ujemny. Ponadto możliwe jest usunięcie wychwyconych cząstek, chociaż mogą one zostać ponownie wychwycone na większej głębokości w złożu. Wreszcie, ziarno piasku, które jest już zanieczyszczone cząstkami stałymi, może stać się bardziej atrakcyjne lub odstraszyć dodatkowe cząstki stałe.