Fotowoltaika jak działa – poznaj zasady wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego

Praktycznie każdy może zacząć produkować darmową energię, pozyskując ją z promieniowania słonecznego. Z możliwości fotowoltaiki korzystają zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni. Jednorazowa inwestycja na zakup i montaż instalacji PV zwraca się w przeciągu kilku lat, a sama jej eksploatacja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest wiele zalet przemawiających za tym innowacyjnym i ekologicznym rozwiązaniem. 

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze Słońca – fotowoltaika jak działa?

Okazuje się, że darmowe i powszechnie dostępne promieniowanie słoneczne może zostać zamienione na taki sam prąd, jak ten płynący do gniazdek elektrycznych z sieci energetycznej. Nie ma nawet konieczności dokonywania przeróbek w istniejącej już instalacji elektrycznej budynku. Wystarczy zainwestować w instalację fotowoltaiczną i jej montaż, a następnie zgłosić mininstalację w celu wymienienia licznika prądu na dwukierunkowy. Bezpłatną jego wymianą zajmuje się w przeciągu 30 dni zakład energetyczny. Instalacja PV może zostać zamontowana nie tylko na dachu domu/budynku gospodarczego, ale też na działce w formie wolnostojącej. Panele słoneczne zawierają ogniwa fotowoltaiczne. Pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego powstaje zjawisko fotowoltaiczne, a następnie energii elektrycznej. Falownik zmienia prąd stały na prąd zmienny, który można zasilać urządzenia elektryczne. Pozyskana dzięki panelom fotowoltaicznym energia wypiera prąd sieciowy, a wytworzone nadwyżki trafiają do sieci elektroenergetycznej. Prosumenci są rozliczani z zakładem energetycznym na zasadach net marketingu. 

Jakie są największe zalety fotowoltaiki?

Największą zaletą fotowoltaiki jest możliwość uzyskania niemałych oszczędności. Promieniowanie słoneczne jest odnawialnym źródłem darmowej energii, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Sama żywotność paneli szacowana jest na koło 30 lat. Okres zwrotu z inwestycji wynosi z kolei kilka lat. Może o zostać skrócony, jeśli korzysta się z dostępnych systemów wsparcia typu dotacje i opusty. Fotowoltaika wytwarza zieloną energię, czyli jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Nie jest źródłem żadnych zanieczyszczeń. Na jej korzyść przemawia także bezobsługowość, niezależność energetyczna, szerokie zastosowanie i uniwersalność. 

źródło: https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/21338-czym-jest-instalacja-fotowoltaiczna

Więcej o zasadzie działania fotowoltaiki można poczytać tutaj: https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2018/fotowoltaika-jak-dziala

Energia słoneczna a kolektory i panele słoneczne

O odnawialnych źródłach energii mówi się coraz więcej także w Polsce. Rośnie również zainteresowanie kolektorami i panelami słonecznymi. W przypadku pierwszych energia cieplna przekazywana jest dzięki czynnikowi roboczemu, a w panelach fotowoltaicznych prąd wytwarzany jest pod wpływem promieniowania słonecznego. Czym jeszcze różnią się kolektory od paneli? Continue reading „Energia słoneczna a kolektory i panele słoneczne”

Jakie obowiązki ciążą na dostawcy energii?

Działalność gospodarcza polegająca na dostawie prądu jest niezwykle ważnym i odpowiedzialnym wyzwaniem, przed jakim stają dostawcy energii. Od ciągłości dostaw zależy prawidłowe funkcjonowanie wielu placówek, a także gospodarstw domowych. Żeby móc świadczyć takie usługi, należy otrzymać koncesję, która stanowi pewien rodzaj gwarancji niezawodności podmiotu. Każdy dostawca energii musi bowiem spełnić szereg wymogów prawnych, które wpływają na profesjonalizm firmy . Sprawdźmy, jakie obowiązki ciążą na dostawcy energii, który uzyskał koncesję.

Skuteczne zaopatrywanie – podstawowy obowiązek

Podstawowym obowiązkiem, jaki muszą spełnić wszyscy dostawcy jest zapewnienie skutecznego zaopatrywania w energię elektryczną. Obowiązkiem przedsiębiorstw jest zabezpieczenie wszelkich parametrów technicznych, tak, by dostawa miała charakter ciągły i była nieprzerwana. Dostawcy energii świadczą usługi zarówno dla firm, urzędów, placówek pożyteczności publicznej, jak i osób prywatnych i indywidualnych gospodarstw.

Parametry techniczne – pozostałe obowiązki

Ustawa reguluje sposób zapewniania energii, do jakiego zobowiązuje się dostawca. Wymóg prawny dotyczy nie tylko ciągłości dostawy, ale również jakości dobra, jakie dany podmiot dostarcza. Odbiorca końcowy musi uzyskać prąd o określonej mocy i wielkości napięcia. Obowiązek ten ma charakter obligatoryjny, za jego niedopełnienie klient może otrzymać stosowne bonifikaty, jakie usługodawca powinien zapewnić. Dostawca zobowiązuje się również do całodobowej obsługi swojego klienta w zakresie przyjmowania reklamacji dotyczących dostawy elektrycznej. Na usługodawcy ciąży obowiązek natychmiastowego usuwania zakłóceń i awarii, które wpływają na ciągłość dostawy prądu. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą energii elektrycznej ma prawo do świadomej przerwy w przesyle spowodowanej koniecznością modernizacji sieci, jednak zobligowane jest do wcześniejszego poinformowania klienta i określenia dokładnego czasu, w jakim ta przerwa nastąpi oraz kiedy dostawa zostanie wznowiona.  

Jak działają panele fotowoltaiczne?

panele fotowoltaiczneFotowoltaika to gałąź gospodarki energetycznej, która w swoim obszarze działania skupia pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. W dobie stale rosnących rachunków za prąd i coraz większego zanieczyszczenia środowiska, które powodowane jest między innymi przez odpady powstałe przy tradycyjnych procesach produkcji prądu, alternatywne źródła pozyskiwania energii stają się jedynym przyszłościowym rozwiązaniem pozwalającym zarówno na wymierne oszczędności finansowe jak i na ochronę środowiska naturalnego.

Zasada działania paneli fotowoltaicznych
Przy procesie produkcji ogniw fotowoltaicznych wykorzystywany jest krzem. Pierwiastek ten umożliwia wychwytywanie z promieniowania słonecznego fotonów i przekształcanie ich w energię elektryczną. W jaki sposób odbywa się ten proces? Na panele fotowoltaiczne składają się połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne pokryte krzemem. Gdy foton zostanie pochłonięty przez płytkę krzemową następuje wybicie elektronu i wprawienie go w ruch, który generuje powstanie energii elektrycznej. We wspomnianym procesie produkcyjnym wytwarzany jest prąd stały. Aby możliwe było korzystanie z energii w gospodarstwach domowych konieczne jest przekształcenie go w prąd zmienny. Za ten proces odpowiedzialne jest urządzenie nazywane falownikiem.

Korzyści płynące z instalacji paneli słonecznych
Korzystanie z paneli słonecznych ma przede wszystkim niezmiernie ważny wymiar finansowy. Inwestycja w panele fotowoltaiczne to wydatek co prawda duży ale jednorazowy. Cała instalacja działa w sposób bezobsługowy – nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów, dzięki czemu inwestycja zwraca się już po kilku latach użytkowania. Nowoczesne panele solarne posiadają długoletnią wytrzymałość – zaleca się jednak wykonanie przeglądu technicznego co pewien czas w celu wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości działania. Energia pozyskiwana przy pomocy paneli słonecznych zasila instalację elektryczną budynku przez cały rok – jednak w okresach zimowych jej wydajność nieco spada.

Oferta instalacji paneli słonecznych
Firma Innogy Polska oferuje kompleksową pomoc przy instalacji paneli fotowoltaicznych (zobacz: www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/fotowoltaika). Oferta skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Wykwalifikowani pracownicy oferują nie tylko pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań ale również doradzają w kwestiach finansowych, pomagając na przykład przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Długoletnie doświadczenie na rynku gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług oraz profesjonalne podejście do każdego klienta.