Profesjonalne zagęszczanie gruntu

Przy bardzo wielu pracach budowlanych niezbędne jest odpowiednie zagęszczenie gruntu i tutaj właśnie z pomocą przychodzi wibroflotacja. Technologia ta najlepiej sprawdza się przy gruntach sypkich, które w Polsce są bardzo często spotykane.

Bezpieczeństwo na budowie

Piaszczyste (żwirowe) warstwy w podłożu mają zazwyczaj bardzo niskie zagęszczenie, które uniemożliwia bezpiecznie posadowienie budowli. Olbrzymim zagrożeniem są przede wszystkim niekontrolowane nasypy piaszczyste. Dzięki profesjonalnym wibratorom wgłębnym można podwyższyć i wyrównać stopień zagęszczenia gruntu, bez wpływu na poziom zwierciadła wody gruntowej.

Jak działa wibrator wgłębny?

Wibrator wgłębny podwiesza się przeważnie na koparce albo dźwigu. Bardzo często wibrator przedłuża się dodatkowo za pomocą specjalnych rur prowadzących. Zagęszczenie gruntu wykonuje się zawsze ruchem posuwisto-zwrotnym (od dołu do góry). Jeżeli chodzi o efektywność zagęszczania to w dużej mierze zależy ono od parametrów technicznych i mocy wibratora oraz od rodzaju gruntu. Duży wpływ ma także przyjęty rozstaw punktów. Warto korzystać z pomocy doświadczonych firm, dla których wibroflotacja nie ma żadnych tajemnic. Pamiętać należy także o bieżącej kontroli efektywności zagęszczania danego podłoża. Więcej informacji znajdziesz na Rotadril.

Wiertnice samojezdne w budownictwie

samojezdnaIstnieje ogromna ilość różnego typu wiertnic samojezdnych. W zależności od przedsiębiorstwa, któremu będą służyć, część z nich może być wykorzystywana, przez sektor cywilno-budowniczy, korporacyjno-naftowy, przemysł górniczy, a nawet wojska inżynieryjne. Zwykle wiertnica samojezdna z Rotadril jest potężnej mocy układem wiertniczym, osadzonym w niezwykle sprawnie zbalansowanej konstrukcji. Podwozie tego pojazdu jest zazwyczaj typu gąsienicowego, co doskonale ułatwia temu mechanizmowi poruszanie się w błotnistym, lub piaskowym terenie. Różnice w konstrukcji tych pojazdów wynikają z różnic w terenie, w którym potrzebna będzie ich użycie. Część wierteł bowiem musi robić odwierty głębokie i cieńsze. Inne zaś muszą dać odwiert szeroki o stabilniejszym efekcie.

Jakie jeszcze typy wiertnic dostępne są na rynku rozwiązań przemysłowych?
Wiertła mniejszych gabarytów mogą być używane w infrastrukturze przedsiębiorstwa. Niekiedy dana firma potrzebuje rozwiązań poszerzających jej dotychczasowe możliwości w infrastrukturze. W takim przypadku kompaktowa budowa tego urządzenia daje zwiększone możliwości manewrowe i w mniejszym stopniu upośledza codzienną działalność firmy. Niezależnie od działu gospodarki są to wielokrotnie niezbędne maszyny.

Po co stosuje się badanie sondą statyczną CPT?

sonda-statyczna-cptSonda statyczna CPT służy do określania wielu różnych parametrów agrotechnicznych. Warto podkreślić, że takie sondowanie to jedna z najskuteczniejszych metod. Dzięki niej można określić stopień zagęszczenia, wytrzymałość gruntu na ściskanie oraz stopień plastyczności. W dużej mierze sondowanie CPT służy do określenia jakości oraz rodzaju gruntu a czasami do wyznaczenia ciśnienia wody.

Czym jest sonda statyczna CPT?
Jest to urządzenie, w którego skład wchodzi stożek oraz kotwy. Specjalnie skonstruowany stożek umieszczany jest w badanym podłożu, natomiast kotwy wwierca się w celu zapewnienia stabilności urządzeniu. To omawiany stożek jest najważniejszą częścią podczas całego badania. Po wykonaniu wszystkich czynności, wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na zinterpretowanie otrzymanych w wyniku badania danych.

Jak przebiega sondowanie gruntu?
Pierwszym krokiem jest wciśnięcie stożka w podłoże, co wymaga użycia znacznej siły nacisku. W zależności od tego, jakiej sondy statycznej CPT użyjemy, siła nacisku może osiągać wartość nawet 200 kN. Ważne jest również prawidłowe zakotwiczenie urządzenia. W tym celu stosuje się kotwy mechanicznie wkręcane w badane podłoże. Jest to czynność wymagająca szczególnej uwagi ze względu na fakt, że badanie podłoże może zostać naruszone. Dopiero po właściwym zakotwiczeniu sondy CPT można przystąpić do rozpoczęcia właściwego badania.

Jak wygląda sondowanie?

Sonda dynamiczna służy do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, natomiast sonda CPTU w bardzo precyzyjny sposób pozwala na ocenę profilu wgłębnego oraz stanu zalegających w podłożu gruntów i jest to jedna z najnowocześniejszych obecnie metod w Polsce, jeśli chodzi o badanie gruntów. Na czym polega sondowanie?

Jak działają sondy?

sonda statyczna CPTUSondy dynamiczne są wykorzystywane dokładnie w badanym miejscu do wyznaczenia stopnia zagęszczenia gruntu, co pozwala na pozyskanie informacji odnoście wytrzymałości badanych gruntów oraz stopnia jego odkształcalności. Działanie tego typu urządzenia polega na wbiciu sondy dynamicznej i wykonaniu pomiarów oporu wyznaczonego gruntu. Dzięki temu można uniknąć zapadania się gruntów oraz pękania ścian.

Sonda CPTU wyposażona jest w stożek elektryczny z licznymi czujnikami oraz oprzyrządowaniem komputerowym, które rejestrują opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, a nawet odchylenie żerdzi od pionu. Sonda CPTU w celu wykonania pomiarów jest rozstawiana na punkcie badawczym, po czym następuje kotwienie sondy. Kotwy gwarantują odpowiednie przymocowanie do podłoża, dzięki czemu można przeprowadzać badania na wymaganej głębokości. Należy pamiętać, że kotwy nie mogą się wkręcać w grunt, aby nie naruszyć jego struktury.

Pomiary na próbkach NNS to za mało!

statyczna sonda typu CPTUNie zawsze w czasie robót ziemnych czy konstrukcji wykonywanych na dużą skalę można liczyć na to, ze grunt będzie chciał bez najmniejszego protestu współpracować z ekipą budowlaną. Największym problemem jest sytuacja, kiedy mamy duże różnice w ukształtowaniu terenu i nie możemy mieć pewności, że jego właściwości w jednym miejscu pokrywają się z właściwościami w innym miejscu.

Do badania jakości terenu, na którym stosowane są prace, najczęściej wykorzystuje się specjalne próbki NNS, czyli próbki o nienaruszonej strukturze, które po dość kłopotliwym pobraniu przesyłane są do specjalnych laboratoriów. Działanie przy ich wykorzystaniu potrafi być drogą przez mękę. Sondy statyczne CPT oraz sondy CPTU są tutaj prawdziwą rewolucją.

Najważniejsze jest to, że sonda statyczna cpt, tak samo zresztą jak sonda statyczna CPTU, jest w stanie pracować w sposób ciągły. Nie ma tutaj najmniejszej potrzeby, by pobierana była jakakolwiek próbka. Wystarczy tylko, by urządzenie zostało dostarczone na miejsce i bezpiecznie rozstawione w punkcie, którego właściwości nas interesują. Najczęściej oczywiście będzie to dużo różnych miejsc, ponieważ badania spoistości gruntu najbardziej użyteczne są w miejscach, gdzie mamy do czynienia z glebą nawet nie koniecznie niskiej jakości, ale o jakości nie dającej się miejscowo przewidzieć.

Dynamiczna metoda oceny stopnia zagęszczenia gruntu

sonda dynamiczna - badanie gruntuW przypadku prowadzenia robót na ogólnie rozumianych gruntach sypkich zawsze istnieje konieczność określenia, jak bardzo sypkie jest podłoże. Nie wystarczy tutaj stwierdzić, że „bardzo”, ponieważ coś takiego nie jest w stanie nam nic powiedzieć o nośności terenu. Samo zaznaczenie, że mamy do czynienia z piaszczystym podłożem, też do niczego nie prowadzi.

Dla profesjonalnych zastosowań musi być wykonane badanie, którego wynik będzie bardzo dokładny i dodatkowo pozwoli nam zakwalifikować rodzaj gruntu do odpowiedniej kategorii. Takie badanie wykonuje się poprzez zastosowanie sond dynamicznych wpuszczanych w ziemie nawet na głębokość do dwudziestu metrów, chociaż oczywiście nie każda sonda dynamiczna da radę wejść aż tak głęboko, a do tego bardziej im bardziej zagęszczony grunt, tym jest to trudniejsze.

Sondy dynamiczne to dość ciekawe urządzenia, które w profesjonalny sposób pozwalają określić warunki geotechniczne gruntu. Jeśli chodzi o samą sondę dynamiczną, jej działanie jest interesujące, ponieważ tak naprawdę nie mówimy o jakimś czujniku umieszczanym na jej końcu i wpuszczanym w ziemię, jak to jest w przypadku sond statycznych, ale o mierzeniu ilości siły, jakiej trzeba użyć dla spenetrowania podłoża na określoną głębokość. Jeśli wszystkie zmienne w czasie badania będziemy w stanie kontrolować, a na to pozwala zastosowanie sond dynamicznych, jedyną niewiadomą pozostanie poszukiwany stopień zagęszczenia gruntu, którego odczytanie wymaga jedynie prostych umiejętności arytmetycznych.