Czy kompensacja mocy biernej może zmniejszyć rachunki za prąd?

Energooszczędność to termin, który staje się coraz bardziej popularny. Bywa on wiązany zarówno z rozwiązaniami wpływającymi na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, jak i wariantem ekonomicznym, który przekłada się na niższe rachunki. W tym celu, stosuje się zrównoważone korzystanie z prądu, eliminowanie zbędnego zużycia, jak i wybór odpowiedniej taryfy. Istotna może być także kompensacja mocy biernej.

Moc bierna, a wysokość rachunku

Moc bierna jest jedną z trzech mocy, które składają się na obwód prądu. Charakteryzuje się ona nie wykonywaniem żadnej pracy. Mimo to, nie jest ona zbędna. Bez niej, nie będzie mogło dojść do skutecznego zasilenia urządzenia elektrycznego. Inaczej mówiąc, moc bierna musi zaistnieć żeby moc czynna mogła wykonać swoją pracę i zasilić odbiornik. Jednak nadwyżki mocy biernej są bardzo szkodliwe dla wydajności instalacji energetycznej. Dostaję się ona bowiem do sieci i płynie kablami. Jej przesył skutkuje zaniżeniem wydajności sieci, przede wszystkim poprzez straty mocy czynnej, ale także wpływa ona na zmniejszenie żywotności kabli oraz innych elementów instalacji. Kompensacja mocy biernej ma za zadanie zatrzymać ją w obrębie odbiornika i odseparować od sieci przesyłowej, co znacznie zwiększy jej efektywność i wydajność.

Czy kompensacja może obniżyć rachunki?

Kompensacja mocy biernej jest zjawiskiem, które może przyczynić się do zmniejszenia naszych rachunków. Wiąże się to z faktem, że sprzedawcy energii elektrycznej ponoszą zyski za przesył mocy czynnej. Wszelkie jej straty przyczyniają się do zmniejszania zarobków i zwiększania strat. Aktywność odbiorców związana ze zmniejszaniem udziału mocy biernej w przesyle, a tym samym redukowaniu poziomu straty mocy czynnej w sieci, znacznie zmniejsza wysokość rachunku. Wartość mocy biernej, jaką uznają dostawcy wynosi 0,2 – 0,4. Wszelkie generowanie wyższego poziomu skutkuje nakładaniem dodatkowych opłat. Stosowanie specjalnych urządzeń kompensacyjnych zwolni odbiorcę z tych kosztów. Jeżeli zatem jesteśmy zainteresowani zmniejszeniem wysokości rachunku za energię elektryczną, sprawdźmy jaki poziom mocy biernej generuje nasze zużycie. W tym celu wystarczy zajrzeć do faktury, na której znajduje się informacja „ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej całodobowo”. Dokonajmy szczegółowej analizy i sprawdźmy, jakie dodatkowe koszta są naliczane z tego tytułu. Specjaliści szacują, że montaż urządzeń kompensacyjnych będzie opłacalny, kiedy straty z tytułu generowania nadwyżki mocy biernej sięgają co najmniej pięciuset złotych.

Taryfa G11 – co ją wyróżnia?

Prąd to w dzisiejszych czasach najważniejsza zdobycz cywilizacji, bez której nie potrafilibyśmy normalnie funkcjonować. Z energii elektrycznej korzysta niemal każdy. Wiąże się to z opłatami, które należy uiścić dostawcy energii elektrycznej. Jak w każdej dziedzinie, tak i w przypadku prądu, chcemy żeby wysokość należnej stawki była możliwie jak najniższa. Oszczędności można poczynić na wiele sposobów. Jednym z najważniejszych jest wybór odpowiedniego pakietu. Sprawdźmy, czym jest taryfa G11.

Czym jest taryfa G11?

O pojęciu taryfy w branży energetycznej możemy mówić jako swego rodzaju umowy zawieranej miedzy sprzedawcą energii elektrycznej, a jej nabywcą, czyli klientem końcowym. To swoisty pakiet, który zawiera dokładne ustalenia dotyczące zasad korzystania z prądu oraz naliczania opłat za świadczoną usługę. Litera „G” w nazwie taryfy oznacza, że jest ona głównie przeznaczona dla gospodarstw domowych, a zatem dla odbiorcy prywatnego, choć jej klientami bywają także inne podmioty, jak np. akademiki, plebanie, domy dziecka, instytucje administracji dyplomatycznej czy klasztory. To, co wyróżnia tę taryfę i stanowi jej główną cechę, to przyłączenie do sieci niskiego napięcia. Taryfa G11 to jeden z kilku możliwych wariantów korzystania z dostaw energii elektrycznej. Ma ona charakter jednostrefowy.

Co ją wyróżnia?

Jak zostało już powiedziane, taryfa G11 oznacza korzystanie z dostaw prądu pochodzących z przyłączenia do linii niskiego napięcia. Jest to taryfa o charakterze jednostrefowym, którą wyróżniają jednakowe stawki za prąd, które obowiązują przez całą dobę. Fakt ten czyni ten rodzaj pakietu ofertą uniwersalną. Wysokość stawki w tej taryfie jest ustalana urzędowo, co oznacza, że określa ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość opłat regulowana jest raz w roku. Obecnie, jest to jedyna taryfa energetyczna dostępna na rynku, w której wysokość stawki ustalana jest przez urząd, jednocześnie jest to najbardziej powszechna taryfa, z której korzysta ponad dziesięć milionów odbiorców.