Zalety i wady okien aluminiowych

architektura

Coraz większą popularność zyskują okna aluminiowe. Powiedzmy o nich kilka słów. Czy warto decydować się na takie rozwiązanie?

Wygląd i trwałość okien aluminiowych zależy od sposobu wykończenia profili aluminiowych. Mogą być one anodowane. Przybierają wtedy kolor złoty, ciemnobrązowy lub brązowy, a nawet kolor naturalnego aluminium. Takie profile są niezwykle trwałe, odporne na korozję, zmiany temperatury oraz różne warunki atmosferyczne. Lakierowane proszkowo lakierami poliestrowymi profile aluminiowe są białe lub brązowe. Za inne kolory specjalnie się dopłaca, ale dzięki temu można mieć pasujące do wnętrza lub wyglądu zewnętrznego domu. Dzięki lakierom są bardziej odporne na korozję i przypadkowe zarysowanie niż anodowane. Powierzchnia profili może być zarówno błyszcząca, jak i matowa, a nawet metalizowana. Dla miłośników drewna może też przypominać drewno (jego kolor, odcień, a nawet mogą pojawić się rysunki poszczególnych słoi).

Profile aluminiowe są niezwykle wytrzymałe. Dzięki temu można zamówić okna aluminiowe z szybami antywłamaniowymi, które są bardzo ciężkie. Niestety zniszczone profile do okien aluminiowych nie można odnowić. Powierzchnię ram tychże okien niezmiernie łatwo jest zarysować. A uszkodzona powłoka szybko koroduje. Ważne jest odpowiednie zamontowanie okna aluminiowego, gdyż aluminium ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej. A to może spowodować odkształcenia ram okna.

Więcej o oknach aluminiowych: http://www.witraz.eu/aluminium/profile-okienne.html

Po co stosuje się badanie sondą statyczną CPT?

sonda-statyczna-cptSonda statyczna CPT służy do określania wielu różnych parametrów agrotechnicznych. Warto podkreślić, że takie sondowanie to jedna z najskuteczniejszych metod. Dzięki niej można określić stopień zagęszczenia, wytrzymałość gruntu na ściskanie oraz stopień plastyczności. W dużej mierze sondowanie CPT służy do określenia jakości oraz rodzaju gruntu a czasami do wyznaczenia ciśnienia wody.

Czym jest sonda statyczna CPT?
Jest to urządzenie, w którego skład wchodzi stożek oraz kotwy. Specjalnie skonstruowany stożek umieszczany jest w badanym podłożu, natomiast kotwy wwierca się w celu zapewnienia stabilności urządzeniu. To omawiany stożek jest najważniejszą częścią podczas całego badania. Po wykonaniu wszystkich czynności, wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na zinterpretowanie otrzymanych w wyniku badania danych.

Jak przebiega sondowanie gruntu?
Pierwszym krokiem jest wciśnięcie stożka w podłoże, co wymaga użycia znacznej siły nacisku. W zależności od tego, jakiej sondy statycznej CPT użyjemy, siła nacisku może osiągać wartość nawet 200 kN. Ważne jest również prawidłowe zakotwiczenie urządzenia. W tym celu stosuje się kotwy mechanicznie wkręcane w badane podłoże. Jest to czynność wymagająca szczególnej uwagi ze względu na fakt, że badanie podłoże może zostać naruszone. Dopiero po właściwym zakotwiczeniu sondy CPT można przystąpić do rozpoczęcia właściwego badania.

Sondy dynamiczne – podział

sondy dynamiczneSonda dynamiczna, to urządzenie, którego zadaniem jest pomiar gęstości gruntu. Dzięki niej, możemy w miarę szybko przekonać się, jaką strukturę ma grunt znajdujący się w miejscu badania. Kilka takich pomiarów, może nam dość dokładnie ustalić, co znajduje się na określonej głębokości. Podobnie jak w przypadku innych, podobnych urządzeń, również i to dzieli się na dwa podstawowe rodzaje.

Sonda lekka
Dynamiczne sondy lekkie, to urządzenia pomiarowe, które są wbijane do gruntu za pomocą ciężkiego młota. Masa tego młota, jest ściśle określona. Według branżowych norm, musi ona wynosić 10 kilogramów. Takie ujednolicenie jest konieczne, ze względu na usystematyzowanie wyników otrzymywanych badań. Nie chodzi tu tyle o samą głębokość, ale o strukturę badanego gruntu, który na wskutek oddziaływania sił o różnej wartości, może wykazywać mniejszą, lub większą podatność na nie.

Ciężkie sondy dynamiczne
Ciężkie sondy dynamiczne działają nieco inaczej. Choć zasada działania jest tu taka sama jak w przypadku sond lekkich, to nie ma co ukrywać – ważą one znacznie więcej i trudno obsługiwać je człowiekowi. Dlatego znacznie cięższy młot, jest tu uruchamiany w sposób dynamiczny. Ciężkie sondy mogą badać grunt na znacznie większej głębokości. Ponadto wyniki przez nie podawane, są o wiele dokładniejsze.

Nowoczesne badanie sondą CPT

sonda cptSonda CPT – w wolnym tłumaczeniu – Cone Penetration Test – umożliwia zebranie danych geotechnicznych dzięki pomiarowi oporu pod podstawą, jak również wzdłuż stożka, który wciskany jest w grunt. Są to dwa parametry, które mierzy się dzięki stożkowi mechanicznemu Begemanna.

Podczas badań za pomocą sondy CPT można uzyskać dane, takie jak m.in. rodzaj gruntu czy również stopień zagęszczenia ziemi sypkiej.

Obecnie w celu uzyskania danych używa się sondy statycznej CPT, która jest najdokładniejszym narzędziem współczesnych. W grunt wciska się ze stałą prędkością pionowo stożek, który co jedną sekundę mierzy opór stożka w MPa. Siła ta wynosi – w zależności od rodzaju sondy – 50,100, 150 oraz 200 kN.

Sonda CPT używana jest między innymi, gdy na nieznanym terenie planowana jest budowa domów, bądź też dróg i autostrad. Zarejestrowane dane pomagają sprawdzić, czy ów ziemia jest idealna na zagospodarowanie oraz oblicza występujące prawdopodobieństwo problemów, które mogą wystąpić, takich jak osunięcie się gruntu.

Istnieją także sondy CPTU dokumentujące badania podłoża gruntowego.

Sondy używa się także, gdy ziemię chce się zagospodarować pod plantację. Wówczas sprawdza się, czy grunt jest właściwy i nadaje się do uprawiania owoców, warzyw i tym podobne. Sonda CPT daje bardzo dokładne wyniki.

Jak pielęgnować okna drewniane?

Okna drewniane bardzo dobrze wyglądają i pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Jednak by przez kilka lat pozostawały w dobrym stanie należy o nie odpowiednio zadbać. Jak czyścić okna drewniane? Jakiej wymagają pielęgnacji?

Okno drewnianeOkna drewniane, tak jak wszystkie inne wymagają regularnego czyszczenia. Najlepiej w tym celu wykorzystać płyn do mycia naczyń. Jest on bowiem bezpieczniejszy od płynów do mycia szyb, ponieważ większość z nich zawiera amoniak. Związek ten nie jest dobry dla drewnianych ram, gdyż może powodować uszkodzenie pokrywającego je lakieru. W przypadku drewnianych okien najlepiej myć szyby i ramy osobnymi płynami.

Samo czyszczenie nie wystarczy, by zachować okna w idealnym stanie. Wymagają one bowiem odpowiedniej konserwacji. W przypadku okien drewnianych warto zastosować mleczko konserwujące lub pastę do czyszczenia drewna. Środki te stosujemy po oczyszczeniu ram z kurzu i innych zabrudzeń. Pamiętajmy, by robić to wyłącznie w dobrych warunkach atmosferycznych.  Zbyt mocne słońce, mróz czy wilgotne powietrze nie sprzyjają oczyszczaniu ani konserwacji drewnianych ram okiennych. Regularnie należy sprawdzać również stan farby i lakieru. Może się zdarzyć, że okna będą wymagały pomalowania. Nie trzeba się tego obawiać, ponieważ istnieją emulsje przeznaczone właśnie do drewnianych okien. Kontrolę najlepiej przeprowadzać przed zimą i po jej zakończeniu.

Wiertnica geologiczna

WiertnicaGeologiczna wiertnica  jest to rodzaj maszyny wiertniczej, służąca do badania gruntu. W najprostszym opisie jest to rodzaj wielkiego wiertła, z podłączonym do niego układem napędowym, który umożliwia wiercenie w gruncie. Wiertnice mogą być różnych rodzajów i mieć różne parametry.
Wiertnice przede wszystkim różnią się głębokością wiercenia, najczęściej spotyka się modele o możliwościach dochodzących do dwudziestu pięciu – trzydziestu metrów.
Średnica ślimaka. Jest to kolejny parametr wiertnic. Ślimak może mieć różną średnicę. Grubsze ślimaki wybierają więcej materiału, natomiast węższe pozwalają na szybsze dokonanie odwiertu.
Moment obrotowy. Jest to rodzaj mocy wiertnicy, im jest większy tym lepiej. Podobnie jak siła docisku głowicy, oraz siła wyrywania.
Zastosowanie. Wiertnice można wykorzystywać do różnych celów. Można za ich pomocą wiercić studnie głębinowe, wykonywać odwiert pod kotwy i gwoździe ziemne (tak zwane kotwiarki), wiertnice geologiczne oraz do przewiertów bocznych.
Wiertnice są niezastąpione w wielu zadaniach. Wykorzystuje je górnictwo, inżynieria drogowa, geologowie, budownictwo, firmy kopiące studnie i odwiert pod dolne źródła pomp ciepła oraz firmy poszukujące surowców lub źródeł geotermalnych.

Jak wygląda sondowanie?

Sonda dynamiczna służy do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, natomiast sonda CPTU w bardzo precyzyjny sposób pozwala na ocenę profilu wgłębnego oraz stanu zalegających w podłożu gruntów i jest to jedna z najnowocześniejszych obecnie metod w Polsce, jeśli chodzi o badanie gruntów. Na czym polega sondowanie?

Jak działają sondy?

sonda statyczna CPTUSondy dynamiczne są wykorzystywane dokładnie w badanym miejscu do wyznaczenia stopnia zagęszczenia gruntu, co pozwala na pozyskanie informacji odnoście wytrzymałości badanych gruntów oraz stopnia jego odkształcalności. Działanie tego typu urządzenia polega na wbiciu sondy dynamicznej i wykonaniu pomiarów oporu wyznaczonego gruntu. Dzięki temu można uniknąć zapadania się gruntów oraz pękania ścian.

Sonda CPTU wyposażona jest w stożek elektryczny z licznymi czujnikami oraz oprzyrządowaniem komputerowym, które rejestrują opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, a nawet odchylenie żerdzi od pionu. Sonda CPTU w celu wykonania pomiarów jest rozstawiana na punkcie badawczym, po czym następuje kotwienie sondy. Kotwy gwarantują odpowiednie przymocowanie do podłoża, dzięki czemu można przeprowadzać badania na wymaganej głębokości. Należy pamiętać, że kotwy nie mogą się wkręcać w grunt, aby nie naruszyć jego struktury.

Zagrożenia przy odwiertach

Na początek: czym właściwie jest hydrogeologia. To przede wszystkim nauka, która obejmuje wody podziemne, pochodzenie wód, a także ich właściwości i rozprzestrzenianie się. Do hydrogeologii należą także warunki występowania wody w związku z budową geologiczna naszej planety.

wiertnica Beretta T15Bardzo dużo warstw ziemi nie jest warstwami wodonośnymi, oraz nie posiada wody w swojej budowie. Istotne jest to w przypadkach, kiedy tam zostały wyznaczone odwierty do wywiercenia studni. W czasie, kiedy trzeba zacząć szukać wody, warto rzeczywiste się jej miejsce występowania. Wszystkie odwierty warto zlecić to zadanie firmom, które posiadają specjalistyczne urządzenia wiertnicze – wiertnice geologiczne.

Każda nowo wykopana przez wiertnice studnia ma niebezpieczne dla człowieka bakterie, który są chorobotwórcze. Aby ja dokładnie zdezynfekować, potrzebujemy na to przynajmniej doby. Innym zagrożeniem jest niepotrzebne wyciąganie rur osłonowych. Prowadzi to do tego, że zasypywane są przestrzenie między średnicą otworu studni a rurami, kawałkami skalnymi, które są otwarciem drogi dla skażonej wody opadowej i komunalnych nieczystości. Kolejnym zagrożeniem jest kłopot z rurami ciśnieniowymi PVC. Po ich montażu, kiedy wiertnica prowadzi zabudowę studni, może dojść do zaciśnięcia rury i unieruchomienia pompy głębinowej.

Własna studnia głębinowa

Posiadanie własnej studni głębinowej jest doskonałym pomysłem, gdy nie ma dostępu do sieci wodociągowej, a potrzebne jest źródło wody o dużej wydajności. Takie rozwiązanie uniezależnia gospodarstwo domowe od dostawców mediów, a odpowiednio i prawidłowo wykonana studnia zapewnia bezawaryjną użyteczność przez wiele lat. Jednak prawidłowe wykonane czerpni wody nie jest łatwe, wymaga odpowiedniej wiedzy i precyzji

Kolejność prac

wiertnica do studniBudowę studni głębinowej należy rozpocząć od wykonania badań hydrogeologicznych. Na ich podstawie można określić wymaganą głębokość otworu, jaki ma wykonać wiertnica do studni. W odwiert wpuszcza się rury osłonowe, a w nich umieszcza się filtr, który powinien być zagłębiony w warstwie wodonośnej. Uzupełnieniem instalacji jest pompa- samozasysająca, pracująca jako hydrofor, lub głębinowa, zamontowana w rurach.

Czy to mi się opłaca?

Alternatywą dla studni głębinowej może być podłączenie do wodociągu lub najbliższej sieci wodociągowej. W jednym i drugim wypadku będzie to koszt kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wartość ta jest porównywalna z ceną jaką trzeba zapłacić firmie wykorzystującej wiertnice do studni (oferuje je m.in. firma Rotadril). Różnice pojawiają się dopiero przy porównywaniu kosztów eksploatacji. Korzystanie z własnego ujęcia wody może być nawet 10 razy tańsze, niż z wodociągu.

Okna PCV – dlaczego warto je wybrać

Budowa domu jest przedsięwzięciem czasochłonnym i kosztownym. Warto jednak postarać się, aby standard wykończenia był wysoki co pozwoli na funkcjonowanie w domu przez długie lata bez zbędnych remontów. Podczas wyboru okien warto kierować się ich funkcjonalnością, ale także tym, czy są estetyczne.

okna_drewnianeCzy warto kupować okna PCV

Wybór właśnie tych okien jest dobrym pomysłem. Wynika to przede wszystkim z tego, że są one bardzo wytrzymałe. W związku z tym mogą być użytkowane nawet prze kilkadziesiąt lat. Co istotne są bardzo łatwe w utrzymaniu – aby mogły długo służyć i żeby nie pożółkły, wystarczy mniej więcej dwa razy do roku umyć ramy wilgotną szmatką.

Funkcjonalne rozwiązanie

Dzięki funkcji mikrowentylacji mieszkańcy mogą zaoszczędzić na rachunkach za zużytą energię zimą, a w czasie cieplejszych pór roku wpuścić powietrze bez otwierania całych okien. Dużą zaletą okien PCV jest również to, że można bez problemu zamontować rozwiązania antywłamaniowe. Ponadto istnieje możliwość zamówienia takich okien na wymiar, również w kolorach, które wydają się nietypowe. Dzięki temu można je w pełni dopasować do aranżacji domu.

Co ważne, okna plastikowe są sporo tańsze od drewnianych, a ich funkcjonalność i estetyka wykonania nie odbiegają od tego rozwiązania. Wydaje się więc, że warto rozważyć zamontowanie okien PCV we własnym domu.